Извършваме консултантска дейност по отношение на автентичност, датировка, технология, школа, авторство на картини, икони, антикварни вещи, стенописи, оценки. Издаваме сертификати за автентичност.

Лицензите за издаване на оценка за произведение на изкуството се издават от Румяна Йонева.

Използват се за оценка на активи,при покупко-продажба, пред застрахователни фирми, при застраховка на художествени произведения и др.

Основно работим с български произведения, но може да извършим и консултации за произведения от чуждестранни автори, чрез привличане на специалисти в областта.

Сертификати за стойност, автентичност и оценка на антики и произведения на изобразителното изкуството

Издаваме сертификати за всякакви произведения на изкуството, след оглед в ателието. В определени случай използваме външи консултанти и специалисти.

Ако е необходимо може да бъдат извършени допълнителни изследвания на материалите, с които е създадено проиведението, като платна, дъски, грундове, бои, лакове, както и техниката на създаване.

Цената за издаване на сертификат зависи от множество фактори, като нужни анализи, специалисти и др.

Може да бъде извършен и само визуален оглед, като цената започва от 100 лв. с ДДС.

Валидността на сертификатите е неограничена във времето.

Нужното време варира от 1-2 дни до месец, в зависимост от сложността на задачата.

Сертификатите могат да бъдат 2 вида : Сертификат за автентичност и Сертификат за оценка на стойността.

Запитване

Емил Чушев

Удостоверение

Румяна Дечева

Удостоверение